ניהול פעילות שוטפת

לעתים קרובות פיתוחים ויישומים מהווים חלק משמעותי מהפעילות של הלקוח: בעזרתם נאסף מידע, מנוהלים מאגרי לקוחות, מתבצעים חישובים שדורשים תשומת לב, ועוד. במילים אחרות, לעתים פיתוח היישום הוא רק ההקדמה, והפעלתו השוטפת היא זו שתדרוש את רוב העבודה.

בעת הצורך, Moonsite מקבלת על עצמה את התפעול השוטף של יישומים שהיא פיתחה ללקוחותיה, או תפעול מערכות שפותחו על ידיו. במקרים כאלו של ניהול פעילות שוטפת הלקוח מקבל:

  • תחזוקה ובקרה מאנשי מקצוע: Moonsite מנהלת את הפעילות לפי הכרותה העמוקה עם המערכות והפונקציות השונות שלהן, כמו גם הבנה טכנית לגבי שדרוגים נדרשים.
  • ניהול וטיוב מסת נתונים: שליטה יעילה על מאגרי המידע, ניהול נכון של נתונים ומשימות שמביאים לתוצאות אידיאליות.
  • תמיכה למשתמשי קצה: הענקת סיוע ותמיכה טכנית למשתמשי הקצה באופן שיסייע להם למצות את יכולות המערכת.

שירות ניהול הפעילות השוטפת של Moonsite נוצר מתוך הכרה בכך שלעתים מערכות מורכבות דורשות ניהול מגורם מקצועי, ותשומת לב שהלקוח לא תמיד יכול להקדיש. בעזרת שירות זה, לקוחותינו נהנים מירידת לחץ עבודה שוטפת, ומיצוי מקסימלי של יכולות המערכות שמוטמעות בארגון.

  צור קשר